100 pytań od...

Do pobrania odpowidzi - 100 pytań od przedstawicieli działów technicznych, utrzymania ruchu i produkcji 2013 na pytania:

(Pytanie 1.) Podobno nie powinno się wykorzystywać przemysłowych sterowników PLC do realizacji funkcji bezpieczeństwa – dlaczego?
(Pytanie 2.) Od czego uzależnić wybór metody oceny ryzyka zawodowego – która metoda jest najlepsza?
(Pytanie 3.) Co to jest bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania dla maszyn i jakie normy regulują tę kwestię?
(Pytanie 4.) Zatrzymanie bezpieczne, zatrzymanie awaryjne i reset – jakie wymagania techniczne zgodnie z obowiązującymi normami powinny być spełnione aby można było zagwarantować bezpieczeństwo w każdej z ww.  sytuacji? Jakie normy regulują tę kwestię?
(Pytanie 5.) Jakie normy szczegółowe w zakresie bezpieczeństwa maszyn regulują wymagania odnośnie umiejscowienia i działania elementów sterowniczych a jakie wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych? Jakie to wymagania?

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Z nami osiagniesz sukces

Zadzwoń po więcej informacji:

  • mgr inż. Mariusz Głowicki
  • Prezes Zarządu

Szkolenia zamknięte

Jeśli większą wartością dla Państwa jest zorganizowanie szkolenia we własnym zakładzie - porozmawiajmy o Państwa szczególnych potrzebach i oczekiwaniach, przygotujemy indywidualną ofertę, dopasujemy program merytoryczny, a następnie ustalimy dogodny termin i miejsce szkolenia.

Skontaktuj się z nami>